Vikten av att källsortera och ta hand om vår jord

Varje svensk slänger i genomsnitt 500 kilo sopor per år. Detta slöseri kan däremot förändras genom enkel källsortering och mer medvetna val. Vi lever i ett samhälle med ”slit och släng”-attityd och beter oss som om jordens resurser är oändliga. Genom att vara mer rädda om våra saker, konsumera second hand och ge bort saker vi inte behöver längre så kan vi alla på ett väldigt enkelt sätt bidra till en renare framtid och ta hand om vår planet.

 

Förr i tiden hade vi ett helt annat tänk kring sopor än vad vi har idag. Då levde i vi små byar och tog själva hand om vårt avfall. Detta gjorde att vi i mesta möjliga mån försökte minimera högen med sopor eftersom vi levde så tätt inpå den. Idag slänger vi det mesta i en papperskorg och låter någon annan ta hand om det, vilket har lett till enorma soptippar och hög förbrukning av jordens material.

 

Varför källsortera?
Att inte källsortera har en större effekt på oss personligen än vad vi kanske tror. Genom att källsortera bidrar vi till att spara på jordens resurser, värna om vår natur och miljö och minska soptipparnas storlek. Detta leder i sin tur också till att skadliga ämnen tas hand om på ett korrekt sätt och inte hamnar i naturen. Visste du att endast en tesked kvicksilver, som finns i vanliga batterier, räcker för att förgifta en hel sjö? Kvicksilvret lagras också i fiskar som till slut kommer hamna på vår tallrik.

 

Källsorteringsguide
Det som de flesta hushåll idag redan sorterar är:

 • Farligt avfall (t.ex. målarfärg, batterier, nagellack, datorer och lysrör)
 • Grovavfall (t.ex. möbler och mattor)
 • Hushållsavfall (t.ex. blöjor, cd-skivor och plåster)
 • Matavfall
 • Glas
 • Tidningar
 • Metall
 • Plast
 • Förpackningar, kartonger och wellpapp

 

EU har skapat en så kallad avfallstrappa eller avfallshierarki som talar om hur avfall i Sverige ska tas om hand.

 1. Avfallsminimering – skapa så lite avfall som möjligt genom medveten konsumtion
 2. Återanvändning – second hand-konsumtion och återanvändning av exempelvis flaskor
 3. Återvinning av material – t.ex. trådgårdsavfall och papper
 4. Energiutvinning – sopor som ej kan återanvändas ska förbrännas för att skapa energi
 5. Deponering – det absolut sista alternativet

 

Vi är rätt bra på att återvinna och källsortera i Sverige. Visste du att vi lämnar in cirka 400 000 ton papper per år till återvinning? Detta är cirka 45 kg tidningar per invånare som vi återvinner. Därtill återvinner vi pappersförpackningar för motsvarande en miljon träd varje år.

Vikten av att källsortera och ta hand om vår jord 1

elastik