Överfiske av torsk i Östersjön

Sedan 2006 har fiskeförbud av torsk och andra hotade fiskarter i Östersjön och Västerhavet varit ett omdebatterat ämne. Torsken var då extremt hotad och blev en symbol för de miljöproblem som fanns i havet. Överfiske i kombination med låg tillväxt och låg produktivitet bland fiskarna har gjort att flera arter har hamnat på den så kallade ”rödlistan” som listar alla Sveriges hotade djur-, växt- och svamparter. Under 1980-talet fiskades det enorma mängder torsk i Östersjön. Ett exempel är år 1984 då det fiskades upp 450 000 ton torsk. Under tio år har torskbeståndet minskat från 1 500 miljoner till 55 miljoner. År 1993 fanns det knappt fyra procent kvar av det dåvarande torskbeståndet från 1984.

 

Idag är det EU som beslutar om hur mycket av varje fiskart som varje land får fiska. Trots att Internationella havsforskningsrådet (ICES) har rekommenderat EU att införskaffa ett totalt fiskeförbud av torsk så har detta inte skett. Dock har kvoterna reglerats och restriktioner införts vilket har bidragit till att arten har återhämtat sig något, men den är fortfarande med på rödlistan.

 

Laxen är en annan art med problem
Den vilda laxen har en livscykel som innebär att de föds i älvar för att sedan simma ut till havet för att växa. När de sedan ska reproducera sig så återkommer de från havet till de älvarna de föddes i. Problemet är att laxen inte hinner återvända då den blir uppfiskad i havet innan de har möjlighet att fortplanta sig. År 1989 fiskades det upp otroliga 1 000 ton lax i Östersjön vilket kan jämföras med 183 ton år 2006. Även utbyggnaden av vattenkraften har påverkat laxens möjligheter att fortplanta sig. Idag finns endast ett 15-tal älvar kvar som har ett någorlunda starkt laxbestånd.

 

Åtgärder ger resultat
En hårdare kvotering och drivgarnsstopp har lett till att både lax och torsk sakta har börjat återhämta sig. Detta betyder dock inte att Östersjön och fiskbestånden är utom fara. Ellen Bruno, sakkunnig för marina ekosystem för fiske på Naturskyddsföreningens kansli, framhäver att även om antalet fiskar har ökat så är de små och unga. Hela fiskbeståndet blir väldigt skört om det inte är varierande åldrar på fiskarna.

Överfiske av torsk i Östersjön 1

elastik