Näthandel bra för miljön

Den ökande användningen av internet för att köpa tjänster och varor har väckt många forskares intresse. Man vill se vilka effekter detta användande av IT-teknik har på miljön, och de flesta är överens om att det har positiva effekter, även om forskning inom området fortfarande pågår. Det säger till exempel sig självt att det är positivt om en grupp inom ett företag som ska delta i ett möte kan hålla en videkonferens via internet, istället för att sätta sig i varsin bil och åka till en fysisk plats, och därmed släppa ut avgaser och skadliga partiklar i atmosfären. cabriolet-310460_1280

Även näthandel av varor har visat sig ha en positiv effekt på miljön. Den allra vanligaste varan som beställs via nätet är någon form av förbestämd matkasse eller matvaror. Tidigare studier har visat att så många som 60 procent av hushållen använder bilen för att göra sina dagligvaruinköp, och att man sällan kombinerar flera olika ärenden när man ändå sitter i bilen – det blir istället flera resor. Detta leder naturligtvis till stora utsläpp. En simulering som gjordes i Göteborg visade att om bara fem procent av stadens invånare började handla sin mat via nätet istället så skulle dessa utsläpp halveras. Många svarade dessutom i en enkät att de skulle överväga att göra sig av med sin bil helt och hållet om de började handla sin mat på nätet.

Vissa utsläpp uppstår naturligtvis även vid näthandel, eftersom varorna måste transporteras hem till kunden. Men dessa utsläpp blir ändå mindre än om varje kund själv skulle ta sig till en butik, eftersom flera led i distributionsprocessen (från grossisten till distributionslager, från lager till butik och från butik hem till kund) skärs bort vid näthandel. Forskare på KTH undersöker dock mer exakt vilka andra ordningens (indirekta) miljöeffekter näthandel får. De påpekar också att näthandel kan leda till ökade utsläpp, om invånare i en storstad som vanligtvis skulle gå till butiken istället väljer att handla på nätet.

elastik