Avgaser och miljö

Det har väl knappast undgått någon att vi människor sedan industrialiseringen har haft en stor negativ inverkan på vår miljö. Framför allt så är bilar och avgaser ett stort hot mot den globala uppvärmningen. Hur och när du kör, samt vilket bränsle du använder är helt klart faktorer som är avgörande för din påverkan på vår miljö.

 

Bensin vs. Diesel
En av de mest omdebatterade frågorna om vilket bränsle som är bäst att använda är om det är bäst att köra sin bil på bensin eller diesel. Båda har helt klart för- och nackdelar. Bensin tillverkas av råolja och det finns idag en högt utvecklad infrastruktur för att ta fram bensin på ett effektivt och snabbt sätt. De flesta motorer är idag också specifikt utrustade för att begränsa utsläpp. Den stora nackdelen är att det är ett fossilt bränsle med stort utsläpp av kol som ökar halterna av koldioxid i luften. Koldioxid är en växthusgas som bidrar till att höja jordens temperatur.

 

Även diesel kommer också från råolja som raffinerats. Diesel innehåller mer energi än bensin gör vilket gör att du kan köra längre på samma tankvolym. Innehållet av kol är dock högre i diesel än bensin. Diesel har 20 % mindre koldioxidutsläpp och 30 % lägre bränsleförbrukning än bensin. De flesta dieselmotorer är utrustade med ett effektivt partikelfilter som ger en effektiv rening, men utan detta filter släpper dieselmotorer ut mer kol än bensin.

Det negativa med att använda diesel är att även detta är ett fossilt bränsle samt att det har ett högre utsläpp av kväveoxider jämfört med bensin. På grund av sitt höga kolinnehåll bör dieselbilar inte endast köras korta sträckor eftersom motorn måste värmas upp ordentligt för att kunna rena sig och inte sota igen.

 

För att spara bränsle
Idag finns det effektiva optimeringsboxar också kallade trimboxar eller effektboxar som sparar din bränsleförbrukning oavsett om du kör på diesel eller bensin. Att ha en så effektiv bränsleförbrukning som möjligt har helt klart en väldigt positiv effekt på miljön eftersom det går åt mindre bränsle och därmed orsakar mindre påverkan på miljön. De har också en stor påverkan på din plånbok eftersom båda drivmedlen kommer från råolja som har direkt påverkan av oljepriset. Ett av de företag som har specialiserat sig på dieseltrim är Dieselkraft.se. Självklart finns det fler sätt att driva din bil på utöver bensin och diesel. Idag finns det även etanol, el, naturgas, biogas och RME så att du enkelt kan hitta det bränsle som passar dig och miljön bäst.

Avgaser och miljö 2

elastik